(13) Commentaar, evaluaties en beoordelingen van artsen op het internet - 17 november 2022

De commentaar, evaluaties en beoordelingen van artsen op zoeksites geven vaak aanleiding tot vragen van artsen die er het voorwerp van zijn over hoe ze erop dienen te reageren.

1- Hoe reageren op negatieve kritiek ?

Soms gebeurt het dat kritiek weliswaar op een ongepaste manier is geformuleerd, maar toch pertinent is. In dit geval moet dit de arts aanzetten tot reflectie en moet hij eventueel contact opnemen met de patiënt.

Indien de arts wenst te reageren op commentaar over hem en hij hiertoe de mogelijkheid krijgt, moet hij dit op een professionele wijze doen. Zijn antwoord dient respectvol te zijn en te getuigen van empathie.

Een openbaar antwoord beperkt zich tot een hoffelijk, algemeen en indien nodig uitleg verstrekkend antwoord.

Voor het overige stelt de arts een privégesprek voor.

De vertrouwelijkheid waarop de zorgrelatie stoelt en de medische deontologie mogen niet geschonden worden.

Een ongepast antwoord schaadt meer iemands reputatie dan een anonieme commentaar.

2- Hoe reageren op ongepaste kritiek ?

Wanneer u te maken krijgt met commentaar die u ongepast acht, verzoekt u de auteur ervan of de beheerder van de site deze commentaar te verwijderen.

Als u inhoud van een website wilt verwijderen, moet u de webmaster contacteren. Dit geldt ook als u de content hebt gevonden via Google: Google heeft niets te zeggen over de content op de site zelf.

Waarom contact opnemen met de webmaster? Zelfs als Google deze site uit de zoekresultaten verwijdert, bestaat de pagina nog steeds op de site. Dit betekent dat deze nog steeds gevonden kan worden via de URL van de site, deelacties op sociale media of via andere zoekmachines.

Er zijn verschillende mogelijkheden om contact op te nemen met de webmaster van een website :

1.Contact-link: zoek een link voor contact opnemen of een e-mailadres van de webmaster. Deze informatie staat doorgaans op de homepage van de site.

2. De contactgegevens zoeken met Whois: u kan een Whois-zoekopdracht (Who is?) uitvoeren met Google om de website-eigenaar te vinden. Ga naar google.com en zoek naar Whois www.example.com. Het e-mailadres van de webmaster staat doorgaans onder ‘Registrant Email’ of ‘Administrative Contact’.

3. Contact opnemen met het hostingbedrijf van de site: de Whois-zoekresultaten bevatten meestal ook informatie over wie de host is van de site. Indien u de webmaster niet kan bereiken, probeer dan contact op te nemen met het hostingbedrijf van de site.

Indien de webmaster de gevraagde wijzigingen al doorgevoerd heeft op een site die in uw Google-zoekresultaten weergegeven wordt, kan u Google vragen verouderde informatie te verwijderen door een aanvraag voor het verwijderen van een webpagina in te dienen.

Verwijzingen :

https://support.google.com/websearch/answer/9109

https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=fr

Voor meer informatie over hoe u actie kan ondernemen wanneer uw verzoeken aan de auteur of de host om een ongepaste commentaar of een zoeklink (indexering) te verwijderen mislukken, zie de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit - https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

3. Welke rechten heeft een arts die het voorwerp uitmaakt van een beoordeling of een evaluatie ten opzichte van de auteur van het commentaar ?

Het publiceren van negatieve commentaar op een bij naam genoemde persoon is op zich niet onwettig. Het valt onder de vrijheid van meningsuiting.

De auteur kan evenwel aansprakelijk gesteld worden wanneer de betwiste commentaar een fout uitmaakt in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek (bijv. een strafbaar feit zoals laster of eerroof).

Dit vereist een juridische studie die rekening houdt met de omstandigheden van het geval. Neem contact op met uw verzekering beroepsaansprakelijkheid indien u voor dit soort risico’s gedekt bent.