(4) Bewaring van patiëntendossiers - 10 augustus 2021

Zie tevens het artikel 24 van de Code Medische Deontologie 2018.