(2) Het geneeskundige getuigschrift (art. 26, Code medische deontologie 2018) - 6 mei 2021

Het geneeskundige getuigschrift (art. 26, Code medische deontologie 2018)

Het geneeskundig getuigschrift strekt ertoe de echtheid van een medisch feit vast te stellen ten aanzien van derden (fysieke of psychische gezondheid, ziekte, ongeval, zorg).

Bij het opstellen ervan worden de beginselen van oprechtheid, objectiviteit, voorzichtigheid en naleving van het medisch geheim in acht genomen. Deze beginselen worden toegelicht in de adviezen van de nationale raad en worden hierna achtereenvolgens in herinnering gebracht.

Meer info vindt u via de volgende link : advies van de nationale raad van 19 september 2020:

Opstellen van medische documenten - Principes en aanbevelingen