Klacht tegen een controlearts of een arts-scheidsrechter - Hoe klacht indienen ?

De klacht dient schriftelijk gericht te worden aan de voorzitter van de provinciale raad op wiens lijst de betrokken arts ingeschreven is.

Dit kan gebeuren via e-mail (https://ordomedic.be/nl/contact) of per post. De adressen van de provinciale raden zijn beschikbaar via de link https://ordomedic.be/nl/provinciale-raden/provinciale-raden.

De klacht wordt behandeld overeenkomstig de tuchtprocedure.