Klacht tegen een controlearts of een arts-scheidsrechter - voorwerp van de klacht

De provinciale raden zijn bevoegd om klachten te behandelen betreffende de organisatie van de controle, de bevoegdheid, een gebrek aan onafhankelijkheid of een beroepsfout van een controlearts of een arts-scheidsrechter.

Op grond van hun tuchtbevoegdheid ten aanzien van de op hun lijst ingeschreven artsen zijn ze eveneens bevoegd om de fouten die deze artsen begaan in de uitoefening van hun beroep tuchtrechtelijk te bestraffen, alsook ernstige fouten die ze begaan buiten hun beroepsactiviteit wanneer deze de eer of de waardigheid van het beroep aantasten.