Lijst van artsen-scheidsrechters - geldigheidsduur van de inschrijving

De inschrijving wordt toegekend voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

Indien een arts-scheidsrechter niet meer voldoet aan de voorwaarden om ingeschreven te zijn op de lijst van artsen-scheidsrechters kan de Orde der artsen hem van deze lijst schrappen of hem schorsen.

Ingevolge een klacht kan de provinciale raad beslissen de arts-scheidsrechter van de lijst te schrappen of te schorsen voor een bepaalde periode.