Wetgeving

  • Koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der artsen (B.S. 14 november 1967)
  • Koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der geneesheren(B.S. 14 februari 1970)
  • Artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (B.S. 22 augustus 1978)
  • Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13 juli 1999)
  • Koninklijk besluit van 1 juni 2021 betreffende de aanwijzing van de controleartsen en artsen-scheidsrechters, en betreffende de klachtenprocedure (B.S. 18 juni 2021) en de bijlagen ervan tot vaststelling van het model van onafhankelijkheidsverklaring van de controlearts en van het model van verbintenisverklaring van onafhankelijkheid van de arts die naar de functie van arts-scheidsrechter solliciteert