Uitnodiging plechtige zitting 19 november 2022

De voorzitter, Prof. Dr. An SERMON, de magistraten-assessor en de leden van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen van Vlaams-Brabant en Brussel hebben de eer u uit te nodigen tot de plechtige zitting op zaterdag 19 november 2022. om 15u30 in de Square Brussels, Kunstberglaan, 1000 Brussel.

Op deze plechtige zitting zullen de artsen, gepromoveerd in 2022 en ingeschreven bij de Provinciale Raad van Vlaams-Brabant en Brussel, de eed van Hippocrates afleggen.
Er zal ook hulde gebracht worden aan de collegae jubilarissen.

De plechtigheid wordt gevolgd door een receptie.

De inschrijvingen via onderstaand formulier zijn afgesloten. Met vragen kan u steeds terecht via e-mail naar plechtigezitting@ordomedic.be .