Omstandige geneeskundige verklaring met het oog op een rechterlijke bescherming van een meerderjarig persoon

De Voorzitter van de Vrederechters en rechters in de politierechtbank van Oost-Vlaanderen bevelen bijgaand modelformulier aan betreffende het opstellen van een omstandige geneeskundige verklaring met het oog op een rechterlijke bescherming van een meerderjarig persoon.