Onderzoek over de huisarts als ‘second victim’ of tweede slachtoffer bij patiëntveiligheidsincidenten - Vragenlijst

Beste dokter of dokter in opleiding,

Graag zouden wij u om uw medewerking willen vragen in kader van onderzoek voor onze masterthesis. Wij zijn Esther Stouten en Laurens Neyens, huisartsen in opleiding verbonden aan de KULeuven, en het betreffende onderzoek gaat over de huisarts als ‘second victim’ of tweede slachtoffer bij patiëntveiligheidsincidenten. Met behulp van een vrijblijvende vragenlijst willen we peilen naar het voorkomen van patiëntveiligheidsincidenten, uw ervaringen daarmee en de gevolgen daarvan. In de bijlage vindt u een informatiebrief met de details van de studie (MP018584). Deze studie is goedgekeurd door Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.

Via de volgende link kunt u naar de vragenlijst gaan: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_aWaYeaX2JCVzgIS

De enquête is volledig anoniem en bestaat uit 28 vragen. U heeft tijd om deel te nemen tot en met 31 maart 2022.

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd en medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Esther Stouten en Laurens Neyens

Huisartsen in Opleiding

KULeuven