Samenwerkingsakkoord 'Aanpak crisissituaties bij mensen met een psychische problematiek'

Link met het artikel opgenomen op de website van de Huisartsenvereniging Gent (HVG) samen met de volledige tekst van het samenwerkingsprotocol:

http://www.hvg.be/artikels/samenwerkingsakkoord-justitie-bij-crisissituaties