Symposium 'Beroepsaansprakelijkheid - Kwaliteit van zorg voor huisarts en specialist'

PROGRAMMA

Voorwoord
Georges Albertyn
Voorzitter van de Provinciale Raad van Antwerpen

1. Fonds voor Medische Ongevallen - Draagwijdte en beperkingen
Thierry Vansweevelt
Gewoon Hoogleraar Medisch Recht aan de Universiteit Antwerpen,
advocaat bij de balie te Brussel.

2. Contracten - Deontologisch kader
Marc Nijssens
Lid van de contractencommissie specialisten van de
Provinciale Raad van Antwerpen

3. Maatstaven voor beoordeling van medische activiteiten
Corneel Boeren
Lid van de commissie medische activiteiten van de
Provinciale Raad van Antwerpen

4. Kwaliteit van zorg - Visie van de Vlaamse Overheid
Dirk Dewolf
Adjunct-kabinetschef, Kabinet Vlaams Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen

5. Accreditering van ziekenhuizen en kwaliteitsverbetering van de ziekenhuisarts
Frank Rademakers
Hoofdgeneesheer UZ/KU Leuven

6. Evaluatie kwaliteit van zorg in de huisartsgeneeskunde
Maaike Van Overloop
Voorzitter Domus Medica