Actualités

Actualités
09/02/2024
Vie Féminine asbl - Etude 2024 - À notre santé! Balises pour une définition féministe et inclusive
Actualités
15/01/2024
SPF Santé publique - Campagne de sensibilisation à l’usage rationnel des psychotropess

voir aussi Actualités 2 octobre 2023

Chers professionnels de la santé,
Chers partenaires,

Nous souhaiterions vous tenir informés de l’avancement de notre campagne de sensibilisation à l’usage rationnel des psychotropes.

Lancée en septembre et destinée aux professionnels de la santé, cette campagne s’articule autour de différentes thématiques que nous abordons chaque mois à travers une communication sur les réseaux sociaux, ainsi que par le biais de nos partenaires professionnels : Domus Medica, SSMG, APB, UPPCF et VVKP (articles et newsletters).

Ce mois-ci, la thématique portait sur les antidépresseurs.

D’après l’INAMI, 1,3 million de patients ont consommé des antidépresseurs en 2022.

Il s’agissait donc d’une thématique importante à aborder dans cette campagne.

Nous avons également envoyé une newsletter reprenant quelques ressources clés pour aider les professionnels à favoriser un usage plus rationnel des psychotropes. Vous pouvez la découvrir ci-dessous.

Enfin, vous trouverez dans le dernier numéro du Be Care magazine un article présentant la campagne dans son ensemble ainsi que sa raison d’être.

Je vous invite à partager cet email un maximum à votre réseau afin de faire circuler l’information le plus possible.

La prochaine thématique que nous aborderons traitera des somnifères et calmants. Celle-ci sera diffusée sur les réseaux sociaux, via newsletters et articles de nos partenaires, ainsi que via la presse spécialisée (Le Pharmacien, La Référence Médicale et Le Journal du Médecin).

Nous vous tiendrons informé dès que celle-ci sera parue.

Je vous remercie d’avance pour votre soutien,

Ensemble, favorisons un usage adapté des psychotropes.

Actualités
21/12/2023
SPF Santé publique - Demande d’experts médicaux pour la mise en place de la Commission de Nutrivigilance
Actualités
08/12/2023
ULB - Les dynamiques des Violences Interpersonnelles, module thématique 3 "Maltraitances des enfants et enfants exposés

Le Département de Médecine Générale ULB propose un certificat Université et Haute école sur les dynamiques des Violences Interpersonnelles – outils pour une approche intégrée. Ce certificat pluridisciplinaire est à destination des professionnel.les de la santé, du social, du juridique, de l'enseignement, de la communication et de l'entreprise.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au05/01/2024 pour le module thématique 3 : "Maltraitances des enfants et enfants exposés" qui débute à la mi-janvier 2024.

Actualités
13/10/2023
Domus Medica : webinar 'Omgaan met agressief en intimiderend gedrag ' - 19 oktober 2023

Omgaan met agressief en intimiderend gedrag
19 oktober 2023 - webinar Domus Medica

Een patiënt eist een ziektebriefje van de huisarts. Een patiënt dreigt met zelfdoding als hij zijn zin niet krijgt. Een patiënt wil onmiddellijk een consult bij ‘haar’ dokter. Een patiënt haalt alle trucs uit de kast om een voorschrift te krijgen voor verslavende medicatie.

Dit soort patiëntencontacten vreten energie, ze schoppen je agenda in de war en ze laten je achter met een vervelend gevoel. Hoe het anders en beter kan, leer je tijdens deze webinar.

Doelgroep

Deze gratis webinar richt zich tot huisartsen, praktijkondersteuners, -verpleegkundigen en onthaalmedewerkers, ook van huisartsenwachtposten.

Ze komt in aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming in de loonkost van praktijkondersteuners en -verpleegkundigen (Impulseo).

Geënt op de praktijk

Aan de hand van herkenbare casussen uit de huisartsenpraktijk toont Sofie De Pauw hoe je agressief en intimiderend gedrag praktisch kan aanpakken: hoe je het kan voorkomen, welke factoren het uitlokken, hoe je het kan beïnvloeden en de-escaleren en hoe je kan omgaan met de gevolgen voor jouw team.

Actualités
04/10/2023
International research study on euthanasia regulation

Research project about euthanasia in Belgium

The project aims to learn from your experiences of euthanasia in Belgium to inform a comparative study in Australia, where euthanasia is relatively new.

Actualités
02/10/2023
Oproep voor bijdrage Cahiers GGG : themanummer Een geschiedenis van de alternatieve geneeskunde

OPROEP VOOR BIJDRAGE aan Cahiers Geschiedenis van de

Geneeskunde en Gezondheidszorg (Uitgeverij Garant)

Themanummer:

EEN GESCHIEDENIS VAN DE ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

Wij zijn zeer verheugd om u uit te nodigen een bijdrage te leveren aan het Cahiers GGG’s themanummer over een geschiedenis van de alternatieve geneeskunde.

Cahiers Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidzorg is een medisch-historische boekenreeks die sinds 2013 jaarlijks verschillende nummers uitgeeft over onderwerpen aangaande medische geschiedenis, lichaamsgeschiedenis, geschiedenis van de zorg en verpleegkunde, hospitaalgeschiedenis, enzomeer. De redactie is een samengestelde Belgisch-Nederlandse redactie met specialisten uit de medische, (kunst)historische, klassieke en taalkundige achtergrond, die instaan voor de interne reviewprocedure. Omwille van het brede lezerspubliek doelen wij op teksten die algemeen toegankelijk en tegelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Het nummer over de geschiedenis van de alternatieve geneeskunde presenteert de titel als “een geschiedenis”. Cahiers GGG heeft de uitdrukkelijke taak om te vertrekken vanuit een strikt wetenschappelijk beginsel, en daarom zal het doelen de alternatieve geneeskunde, en haar premissen en praktijken, aan de tand te voelen. Hierbij willen we aandacht hebben voor zowel actuele tendenzen als de historische achtergrond binnen de medische en zorgkundige geschiedenis. Onderwerpen die aan bod komen in dit nummer zijn (maar niet uitsluitend):

- Homeopathie

- Quantum homeopathie, quantum heling

- Historische figuren (vb. Samuel Hahnemann, Sebastian Kneipp, Dr. A. Vogel, Dr. Cornelis

Moerman,...)

- Instituten aangaande alternatieve geneeskunde (vb. The European Committee for Homeopathy;

Homeopathy Research Institute)

- Integratieve geneeskunde (vb integratieve oncologie)

- Niet-westerse geneeskunde

- Holistische geneeskunde

- Farmacologie en farma-industrie van alternatieve geneesmiddelen

- Pseudowetenschappen

- Traditionele Chinese geneeskunde

- Ayurveda

- Voodoo, shamanisme en spirituele geneeskunde (vb. Christelijke geneeskunde)

- Energetische geneeskunde

- Kwakzalvers

- Regulatie en effecten mechanismes

- Wetenschappelijke studies naar alternatieve geneeskunde

- Voordelen, bedenkingen, risico’s en gevaren

Cahiers GGG wenst voor dit themanummer artikels (2000-10.000 woorden) of geïnformeerde opiniestukken (1000-3000 woorden) op te nemen. Wij verwelkomen afbeeldingen in de bijdrages, mits conform met de geldende auteurs- en portretrechten. Specifieke details in verband met de vormelijke richtlijnen en vereisten, worden gecommuniceerd na toezegging.

We streven dit themanummer te publiceren in het najaar van 2024. Naast academici nodigen we ook specialisten uit het beroepsveld, beleidsmakers, en uitmuntende studenten uit een bijdrage te leveren.

Indien interesse, ontvangen wij graag spoedig een bericht van u:

- Met een korte samenvatting of voorstel van uw bijdrage (max. 300 woorden)

- Een korte cv of biografie (max. 1 pagina)

- Gebruik makend van het adres: annemie.leemans@uantwerpen.be

- Met in de titel van de mail: “Cahiers GGG alternatieve geneeskunde”

Voor alle vragen kan u ons bereiken via annemie.leemans@uantwerpen.be.

Prof. Dr. Annemie Leemans

Namens de voltallige redactie en uitgeverij Garant