Actualités

Actualités
29/05/2020
Onderwijs Vlaanderen - Draaiboek voor de heropstart van de lessen van de basis- en secundaire scholen
Als arts heeft u een bepalende rol in het onderwijs aan leerlingen die afwezig zijn omwille van medische redenen post-lockdown.

Het Departement Onderwijs en Vorming vulde het draaiboek voor de heropstart van de lessen (https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-heropstart-van-de-lessen-op-school) recent aan specifiek voor onderwijs aan kinderen die afwezig zijn om een medische reden.

Het gaat om richtlijnen en suggesties over de heropstart van onderwijs dat niet op (de thuis)school plaatsvindt, maar wel via:
• Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH);
• Synchroon internetonderwijs (SIO, Bednet);
• Type 5-scholen;
• Diensten Met OnderwijsBehoeften (DMOB, K-diensten);
• Permanent Onderwijs Aan Huis (POAH).

Vanaf p. 32 in het draaiboek vindt u gedetailleerd terug welke maatregelen de school of leerkracht moet treffen naar veiligheid en hygiëne toe, opdat er onderwijs kan plaatsvinden aan kinderen die afwezig zijn omwille van een medische reden.

Actualités
17/04/2020
COVID-19 : application des lignes directrices par les acteurs de la santé et suite

Dans une lettre commune du 16 avril 2020 aux prestataires de soins de santé et à leurs organisations représentatives, les responsables du Risk Management Group, du SPF Santé publique, de l'INAMI et de l'AFMPS soulignent que les lignes directrices en vue du report des soins non urgents et non essentiels afin de pouvoir garantir les meilleurs soins possibles aux patients atteints de COVID-19 ont été prolongées et ils insistent de continuer à les appliquer correctement.

Actualités
24/03/2020
SPF Mobilité et Transports - Compléter correctement l'attestation d'aptitude à la conduite du groupe 1
Actualités
12/12/2019
Message de la ministre de la Santé publique : Qu'attendent les citoyens et les prestataires de soins de l'e-Santé?
Actualités
25/11/2019
Après-midi d'étude Ordre des médecins 29.11.2019 : La déontologie médicale aujourd'hui - Présentation
Actualités
15/10/2019
Introduction à la déontologie médicale 2017-2018