Textes du Symposium

Artsen en verzekeringstegemoetkoming: een puzzel … Een bedreiging voor verzekerden, artsen en maatschappij? - 30 maart 2019

"Artsen en verzekeringstegemoetkoming: een puzzel ...

Een bedreiging voor verzekerden, artsen en maatschappij?"

Zaterdag 30 maart 2019 - 09u00 - 13u00
UA - Aula T 103 (L. Massart) - Campus Groenenborger
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen

08u45 - 09u15 Onthaal

09u15 - 09u20 Welkomstwoord
Prof. Dr. Guy Hubens - Decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Antwerpen

09u20 - 09u25 Inleiding
Dr. Christel De Pooter - Voorzitter Provinciale Raad Antwerpen

09u25 - 09u55 Invaliditeit - arbeidsongeschiktheid in het sociaalverzekeringskundig perspectief
Prof. Dr. Marc Du Bois - Hoofddocent Verzekeringsgeneeskunde KU Leuven, privaat verzekeringsarts

09u55 - 10u15 Beroepsgeheim, gedeeld beroepsgeheim en beveiligde communicatie
Dhr. Benoît Dejemeppe - Sectievoorzitter Hof van Cassatie, Voorzitter Nationale Raad Orde der artsen

10u15 - 10u40 Verwerken en beheer van verzamelde geneeskundige gegevens en de finaliteit
Prof. Nils Broeckx - Docent Universiteit Antwerpen (AHLEC en ALLIC), Advocaat Dewallens & partners, Jurist ethisch comité van het AZ Klina


10u40 - 11u10 PAUZE

11u10 - 11u35 De onafhankelijkheid in het sociaal recht en re-integratie
Prof. Ilse Van Puyvelde - Plaatsvervangend rechter arbeidsrechtbank Antwerpen, Docent Universiteit Antwerpen-navorser departement Rechten

11u35 - 11u55 Eén onafhankelijk loket
Dr. Jean-Pierre Schenkelaars - Voorzitter van de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit

11u55 - 12u20 Panel met vraag en antwoord
Dr. Jean Colin - Ondervoorzitter Provinciale Raad Antwerpen

12u20 - 12u30 Slotwoord
Dr. Bernard Hepp - Ere-arts directeur generaal DGEC - RIZIV, Lid provinciale raad Antwerpen

Titre