keyboard_arrow_right
Deontologie

Acupunctuur

Mag een geneesheer op naambord en briefhoofden melding maken van «acupunctuur» indien hij in het bezit is van een Belgisch of buitenlands getuigschrift ?

Advies uitgebracht door de Nationale Raad op 24 september 1980:

Uit het advies van de Academiën voor Geneeskunde blijkt dat acupunctuur voorlopig niet kan worden geassimileerd met een methode die wetenschappelijk werd bewezen.

In de huidige stand van zaken moet acupunctuur nog worden beschouwd als een experimentele medische techniek (artikel 34 van de Code van geneeskundige Plichtenleer) (*).

De vermelding «acupunctuur» op naamborden, enz. dient derhalve te worden beschouwd als onaanvaardbare reclame (artikel 13, § 2, van de Code van geneeskundige Plichtenleer) (**).

(*) Art. 34: Wanneer de geneesheer de behandeling van een patiënt aanvaardt, moet hij hem zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toedienen die stroken met de thans geldende wetenschappeljke kennis.
(**) Art. 13, § 2: Op het naambord van een geneeskundig kabinet worden alleen vermeld: naam en voornamen, wettelijke titel, uitgeoefende specialiteit, spreekdagen en uren, en gebeurlijk het telefoonnummer.