keyboard_arrow_right
Deontologie

Vermelding van een arts in de rubriek "Homeopathie/Acupunctuur" en de vermelding "Homeopathie/Acupunctuur" in de rubriek "Artsen" van een telefoongids

De Nationale Raad van de Orde van geneesheren werd geconfronteerd met de vraag of, in het kader van de gewijzigde wetgeving, het toegestaan is voor een arts om acupunctuur en homeopathie bekend te maken.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 22 januari 2011 heeft de Nationale Raad van de Orde van geneesheren kennis genomen van uw e-mail van 26 oktober 2010 aangaande acupunctuur en homeopathie.

De Nationale Raad blijft bij het standpunt zoals geformuleerd in zijn advies van 9 september 2006, betreffende de vermelding van een arts in de rubriek "Homeopathie" en de vermelding "Homeopathie" in de rubriek "Artsen" van een telefoongids (TNR nr. 114, p. 5).

De Nationale Raad merkt op dat homeopathie vandaag geen deel uitmaakt van de lijst van de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde en niet kan bogen op een wetenschappelijke erkenning.

Onder deze omstandigheden kan hij de vermelding van artsen in de rubriek "homeopathie" of de vermelding "homeopathie" in de rubriek artsen niet toestaan.