keyboard_arrow_right
Deontologie

Alternatieve geneeswijzen

Naar aanleiding van de uitnodiging om deel te nemen aan het internationaal colloquium "Comprendre le recours aux médecines parallèles", wordt de Nationale Raad door een provinciale raad verzocht kennis te nemen van bedoelde uitnodiging en het daarin voorgestelde programma en mede te delen welke de houding moet zijn van de provinciale raden m.b.t. dergelijke initiatieven.

Na overleg, wordt door de Nationale Raad unaniem beslist hierover geen standpunt in te nemen gelet op het ambigu karakter van de uitnodiging.