keyboard_arrow_right
Deontologie

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen

Een provinciale raad verzoekt de Nationale Raad om advies aangaande de "gestaag toenemende problemen m.b.t. de alternatieve geneeswijzen (homeopathie, acupunctuur, chiropraxie, enz.), ongeacht of deze door geneesheren of niet geneesheren worden uitgeoefend": statuut van bedoelde geneesheren (algemeen geneeskundigen, specialisten), deontologische regels, aantal kabinetten, disciplines beoefend door kinesitherapeuten, enz.

Als bijlage bij de adviesaanvraag van de provinciale raad gaat een brief van de "Belgische Vereniging voor Traditionele Chinese geneeskundige Disciplines", een niet-medische vereniging, bestemd voor de algemeen geneeskundigen, waarin over "het al dan niet wettig toepassen van alternatieve geneeswijzen" wordt gediscuteerd en waarbij een type-formulier werd gevoegd dat door de behandeld geneesheer moet worden ingevuld, dat de patiënt toelaat zich door een niet-geneesheer die één of andere methode toepast te laten behandelen.

Het is evident dat de Nationale Raad van oordeel is dat de deontologische regels (kwaliteit van de verzorging, reclame, collegiale berekkingen,...) voor alle geneesheren gelden.

Een ontwerp-antwoord zal tijdens de volgende vergadering worden voorgelegd en behandeld.