keyboard_arrow_right
Deontologie

Chiropraxie - Gerechtelijke expertise

Chiropraxie – Gerechtelijke expertise

In een reactie op het advies dat de Nationale Raad op 20 november 1999 verstrekte betreffende de aanstelling van een chiropractor niet-arts als gerechtelijk deskundige (TNR nr. 87, maart 2000, p. 27), vraagt een arts onder welke voorwaarden een niet-arts, lid van een gerechtelijk aangesteld college van deskundigen, toch het klinisch onderzoek kan bijwonen. Deontologisch kunnen enkel artsen tot dit onderzoek toegelaten worden. Maar wat dan met het principe dat een college van deskundigen in zijn volledige samenstelling de werkzaamheden dient uit te voeren ?

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad vestigt er uw aandacht op dat een door een rechterlijke instantie aangesteld college van deskundigen collegiaal optreedt.

De van dit college deeluitmakende niet-arts, die door zijn staat van expert tot beroepsgeheim is gehouden, mag de expertisewerkzaamheden bijwonen en er aan deelnemen, met dien verstande dat hij als niet-arts uiteraard geen daden van uitoefening van de geneeskunde mag stellen.