keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische en paramedische verzorging in het kader van een fitnesscentrum

Een buitenlandse firma wenst in België een fitness- en verzorgingscentrum te openen waar naast sportfaciliteiten en relaxatietechnieken ook medische of paramedische verzorging zoals osteopathie, chiropraxie, kinesitherapie, fysiotherapie, hypnose, Chinese traditionele geneeskunde, acupunctuur, podologie, enz. zullen worden aangeboden. De raadsman van deze firma vraagt onder welke voorwaarden een arts zou kunnen samenwerken met dit centrum evenals met de paramedici die er werkzaam zullen zijn.

Advies van de Nationale Raad :

In antwoord op uw schrijven van 15 juni 2000 deelt de Nationale Raad u mee dat de geneeskundige plichtenleer in België niet toelaat de geneeskunde uit te oefenen in commerciële vertrekken of aangrenzende lokalen.

Uit de door u verstrekte informatie meent de Nationale Raad te kunnen afleiden dat deze gedragsregel van toepassing is op de door u voorgelegde aangelegenheid.