keyboard_arrow_right
Deontologie

Manuele geneeskunde

Adviesaanvraag vanwege een provinciale raad: mag een arts die verklaart zijn praktijk te beperken tot "manuele geneeskunde", daarvan melding maken op naambord en briefpapier ?

Volgens de Academiën voor Geneeskunde is "manuele geneeskunde" geen specialisme maar een techniek.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat "manuele geneeskunde" een techniek is en geen specialisme. De vermelding op naambord en briefpapier is bijgevolg niet toegelaten.