keyboard_arrow_right
Deontologie

De vermelding van een arts in de rubriek "Homeopathie" en de vermelding "Homeopathie" in de rubriek "Artsen" van een telefoongids

Een provinciale raad vraagt het advies van de Nationale Raad betreffende de vermelding van een arts in de rubriek “homeopathie” en de vermelding "homeopathie" in de rubriek “Artsen” van een telefoongids.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad merkt op dat homeopathie heden geen deel uitmaakt van de lijst van de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde en niet kan bogen op een wetenschappelijke erkenning.

In de gegeven omstandigheden kan de Nationale Raad de vermelding van artsen in de rubriek "homeopathie" of de vermelding "homeopathie" in de rubriek artsen niet toestaan.