keyboard_arrow_right
Deontologie

Homeopathie - Commissie voor ethiek

Tijdens zijn vergadering van 24 augustus 1991 heeft de Nationale Raad zich gebogen over een brief van de Nationale Beroepsvereniging van Homeopathische Geneesheren Dierenartsen en Tandartsen, waarin deze de Nationale Raad verzoekt een commissie voor ethiek te mogen oprichten. De Beroepsvereniging zou zich dan tot deze commissie kunnen wenden voor haar onderzoeksprojecten inzake homeopathie (zie Tijdschrift nr. 54 blz. 34).
De Nationale Raad was van oordeel, dat het niet wenselijk was een commissie voor medische ethiek op te richten die zich over slechts één welbepaalde therapie zou buigen. De Nationale Beroepsvereniging van Homeopathische Geneesheren Dierenartsen en Tandartsen vraagt aan de Nationale Raad haar verzoek opnieuw in overweging te nemen, waarbij zij de Nationale Raad een brief doet geworden van de heer BUSQUIN, Minister van Volksgezondheid. Deze uit hierin "zijn belangstelling voor de organisatie van een klinisch onderzoek in de homeopathie dat garanties biedt inzake het wetenschappelijk belang ervan en dat in overeenstemming is met de ethiek".

Antwoord van de Nationale Raad (16 november 1991):

Als bijlage bij uw brief van 11 november 1991 zendt u ons een kopie van de brief van Minister Philippe BUSQUIN, waarin deze zijn belangstelling uit voor de organisatie van een klinisch onderzoek in de homeopathie dat garanties biedt op het vlak van het wetenschappelijk belang ervan en dat in overeenstemming is met de ethiek. De Minister voegt hieraan toe dat "de methoden en modaliteiten van dit onderzoek de steun zouden moeten genieten van erkende wetenschappelijke instanties, die borg staan voor de geldigheid van de ermee gepaard gaande procedures" en hij stelt u een financiële ondersteuning voor indien deze "vereisten" vervuld zijn.

De Nationale Raad is van oordeel dat de grootste ethische en wetenschappelijke deskundigen deel uitmaken van de commissie voor ethiek van het N.F.W.O. en stelt u bijgevolg voor uw onderzoeksprojecten naar deze commissie te zenden.

De Nationale Raad blijft bij zijn standpunt dat een commissie voor ethiek en een wetenschappelijke commissie om geloofwaardig en geldig te zijn