keyboard_arrow_right
Deontologie

Homeopathie en wachtdienst

Homeopatie en wachtdienst

Een jonge homeopaat vraagt zijn provinciale raad om vrijstelling van deelname aan de wachtdienst omdat hij zich uitsluitend toelegt op homeopatie en deze therapie niet door alle patiënten wordt aanvaard.

In zijn vergadering van 17 maart 1979 antwoordde de Nationale raad dat een arts die uitsluitend de homeopatie uitoefent en als dusdanig is erkend, niet aan een wachtdienst kan deelnemen waaraan alleen omnipractici en huisartsen deelnemen.

In het belang van de zieken moet een wachtdienst worden georganiseerd onder artsen die de geneeskunde op dezelfde of althans op analoge wijze uitoefenen.

De arts in kwestie is echter wel verplicht persoonlijk over de continuïteit van de verzorging van zijn patiënten te waken. Het is aan de provinciale raad om na te gaan of de betrokken arts inderdaad uitsluitend de homeopatie uitoefent en als dusdanig bekend staat in de streek.