keyboard_arrow_right
Deontologie

Homeopathie - Wachtrol

Een geneesheer-homeopaat verwittigt er zijn provinciale raad van dat de geneesheren-homeopaten voornemens zijn een eigen wachtdienst op te richten.

Bedoelde wachtdienst gebeurt uitsluitend vanuit het medisch kabinet en bij een telefonische oproep zal de geneesheer-homeopaat desgevallend de patiënt naar de klassieke wachtdienst doorverwijzen.
De arts in kwestie wenst hierover het standpunt van de raad te kennen.

In verband met de organisatie van een wachtdienst voor geneesheren-homeopaten antwoordt de Nationale Raad in zijn vergadering van 15 september 1984 als volgt:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat geen wachtdienst voor geneesheren-homeopaten dient te worden opgericht.

Een dergelijke wachtdienst zou niet voldoen aan de eisen van een wachtdienst algemene geneeskunde.

De geneesheren-homeopaten dienen, zoals de andere geneesheren, ervoor te zorgen dat de continuiteit van de verzorging normaliter wordt verzekerd.