keyboard_arrow_right
Deontologie

Psychiatrie en hypnotiseurs

Mag een hypnotiseur hypnose toepassen in samenwerking met een geneesheer psychiater ?

In zijn vergadering van 11 september 1982, heeft de Nationale Raad volgend advies verleend:

Aangezien de hypnose een aanvaarde, alhoewel soms gecontesteerde techniek is in de psychiatrie, maakt het al dan niet beroep doen op deze techniek deel uit van de therapeutische vrijheid van de geneesheer.

Overeenkomstig artikel 5, § 1, van het KB nr 78 van 10 november 1967, is de geneesheer verantwoordelijk voor de keuze van en voor het toezicht op helpers, belast met het verrichten van bepaalde handelingen welke het stellen van de diagnose voorafgaan of de toepassing van de behandeling aangaan.

Het komt de provinciale raad toe om toezicht uit te oefenen of de geneesheer zijn deontologische verplichtingen met betrekking tot deze verantwoordelijkheid nakomt.

Voorts is het onontbeerlijk, ingeval het om een geregelde samenwerking gaat, dat die het voorwerp zou uitmaken van een schriftelijke overeenkomst die vooraf ter goedkeuring aan de provinciale raad moet worden overgelegd.

Bij die gelegenheid moet de provinciale raad nagaan of alle nodige garanties betreffende de kwaliteit van de zorgverlening en het toezicht door de geneesheer gewaarborgd zijn.