keyboard_arrow_right
Deontologie

Aangifte van levende geboorten en overleden kinderen

Aangifte van levende geboorten en overleden kinderen.

Er wordt een aanpassing voorbereid van de aangifte‑formulieren van geboorten van levend aangegeven kinderen en de aangifte van doodgeboren kinderen of van het overlijden van kinderen jonger dan een jaar. Door de Wetenschappelijke Vereniging van Verloskundigen werd gevraagd de naam van de kraaminrichting op de medische strook C aan te brengen; de kraaminrichtingen zouden aldus hun resultaten kunnen vergelijken met bijv., de gemiddelden van hun gewest of provincie. De Nationale Raad wordt met betrekking tot dit voorstel om advies gevraagd.

De Nationale Raad is van oordeel dat, alhoewel deze vermelding vanuit wetenschappelijke overweging gerechtvaardigd zou zijn, door de vermelding van de naam van de kraamkliniek de anonimiteit niet langer is gewaarborgd.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft kennis genomen van Uw adviesaanvraag betreffende de formulieren houdende een levend aangegeven kind en de aangifte van een doodgeboren kind of van het overlijden van een kind jonger dan een jaar.

De Raad is de mening toegedaan dat wanneer de naam van de kraamkliniek wordt vermeld, de anonimiteit niet is gewaarborgd.

Deontologisch kan deze vermelding dan ook niet worden aanvaard.