keyboard_arrow_right
Deontologie

De rol van de arts bij de vaststelling van een overlijden

In zijn vergadering van 20 november 2021 heeft de nationale raad een vraag onderzocht betreffende het medisch onderzoek om te bepalen of de doodsoorzaak natuurlijk is.

Het onderzoek aan het lichaam met als doel het opstellen van een overlijdensattest heeft een tweeledig doel :

- nagaan of er geen aanwijzingen zijn voor een gewelddadige dood

- nagaan of er een pacemaker of implanteerbare defibrillator aanwezig is, die vóór de begrafenis of crematie moet worden verwijderd.

De arts die het document invult, draagt de verantwoordelijkheid na te gaan of er geen aanwijzingen zijn van een gewelddadig of verdacht overlijden.

Daarom dient hij met de grootste omzichtigheid te werk te gaan en de nodige stappen te ondernemen om eventuele sporen van een gewelddadige dood te ontdekken, die onopvallend kunnen zijn of zelfs op bedekte delen van het lichaam kunnen voorkomen.

De arts kan zich dus niet beperken, zoals helaas soms het geval is, tot een eenvoudige aanblik van het geklede lichaam.

Om aan de wettelijke eis te voldoen, moet de arts een volledig onderzoek uitvoeren aan alle zijden van een naakt lichaam.