keyboard_arrow_right
Deontologie

Overlijdensaangifte

Op de keerzijde van luik C van vragenlijst III betreffende de overlijdensaangifte die volgens het K.B. van 14 maart 1977 werd ingevoerd, wordt het nummer van de akte in het overlijdensregister vermeld.

Door deze nieuwigheid gaat de anonimiteit van de voor het Nationaal Instituut voor Statistiek bestemde vragenlijst verloren.

Brief van de Nationale raad aan de Minister van Volksgezondheid:

De Raad beslist een schrijven te richten aan de Minister van Volksgezondheid met het verzoek de vermelding van het nummer van de overlijdensakte op de keerzijde van luik C van de overlijdensverklaring ongedaan te maken.