keyboard_arrow_right
Deontologie

Afleveren van medische getuigschriften door licentiaten in de tandheelkunde

Mag een licentiaat in de tandheelkunde een getuigschrift van arbeidsonbekwaamheid afleveren?

De Nationale Raad is van mening:

1° dat het niet tot zijn bevoegdheid behoort een interpretatie te geven van de term «geneeskundig getuigschrift» zoals die voorkomt in art. 29 bis van de wet van 10 maart 1900 betreffende het arbeidskontrakt en gewijzigd bij art. 27, 2°, van de wet van 21 november 1969 (in dit artikel wordt bepaald dat ter staving van de door een arbeider ingeroepen arbeidsonbekwaamheid een medisch getuigschrift moet worden voorgelegd en voorziet verder de tussenkomst van een door de werkgever aangestelde arts).

Deze interpretatie behoort tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtmachten;

2° dat het door een licentiaat in de tandheelkunde afgeleverde getuigschrift van arbeidsonbekwaamheid geen geneeskundig getuigschrift is in de zin van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967.