keyboard_arrow_right
Deontologie

Arbeidsongeschiktheidsattest

Een provinciale raad vraagt of de bewijswaarde van een arbeidsongeschiktheidsattest dat opgesteld werd door de echtgenote-arts van de betrokken persoon in twijfel kan worden getrokken.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 17 juni 1995 kennis genomen van uw brief van 3 mei 1995 betreffende het opstellen en afleveren door een arts van een medisch attest voor een gezinslid of naaste verwant.

De Nationale Raad van de Orde is van oordeel dat ieder geneesheer een attest mag opstellen voor een door hem behandelde patiënt.

Het behoort niet aan de Nationale Raad van de Orde der geneesheren in het voorliggende geval de bewijswaarde van het medisch attest te beoordelen.