keyboard_arrow_right
Deontologie

Attesten van arbeidsongeschiktheid

Mag een arts de diagnose vermelden op de medische attesten van arbeidsongeschiktheid bestemd voor de administratie of organisaties van privé bedrijven ?

Na beraadslaging heeft de Nationale Raad in zijn vergadering van 11 december 1982, volgend advies verleend:

"De behandelende geneesheer behoort het diagnostische gedeelte van de formulieren van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte in te vullen wanneer deze gegevens onder alle waarborgen van het medisch geheim, enkel bestemd zijn voor de geneesheren die controleonderzoeken verrichten in het kader van de wet op de arbeidsovereenkomsten (gewaarborgd week en maandloon).

Deze gedragsregel is reeds lang van toepassing wanneer de controle opdracht wordt uitgevoerd door de geneesheren van de Administratieve gezondheidsdienst.

Door het verstrekken van deze gegevens wordt het overleg tussen behandelende en controlerende geneesheren bevorderd en voorkomt men dat de patiënt nodeloos onderworpen wordt aan bijkomende onderzoeken.

Artikel 31, § 2, 4, van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten voorziet dat de controlerende geneesheer enkel aan de werkgever mag mededelen of de patiënt al dan niet arbeidsgeschikt is. Deze bepaling verbiedt, overeenkomstig de Code van geneeskundige Plichtenleer (artikel 128, § 1) alle andere vaststellingen bekend te maken".