keyboard_arrow_right
Deontologie

Getuigschrift - Arbeidsongeschiktheid

Mag de eerste dag van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte geattesteerd worden door de arts die het getuigschrift voor ongeschiktheid opstelt op de tweede dag ervan ?

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren heeft in zijn vergadering van 22 maart 1997 kennis genomen van uw, door het Bureau geanonimiseerde, brief van 14 februari 1997 betreffende het reglement van de Stad X betreffende de controle op afwezigheden wegens ziekte, meer bepaald wat het artikel 4 in fine betreft : "Bij verdere arbeidsongeschiktheid dient de gehele periode van afwezigheid geattesteerd, met inbegrip van de eerste dag".

Het staat buiten kijf dat het attest van arbeidsongeschiktheid dient gedagtekend te worden met de dag waarop het wordt opgesteld en afgeleverd, dit is te dezen de tweede dag.

Anderzijds behoort het tot de appreciatie van de behandelende arts of de arbeidsongeschiktheid ook reeds de vorige dag bestond, waarbij is in acht te nemen dat het in velerlei gevallen voor de arts mogelijk is, op basis van zijn geneeskundige bevindingen en de hierdoor als aanvaardbaar voorkomende verklaringen van de betrokkene, vast te stellen dat de arbeidsongeschiktheid ook reeds bestond de dag vóór het geneeskundig onderzoek.