keyboard_arrow_right
Deontologie

Aanvraagformulier voor het bekomen van een medisch attest met het oog op toekenning van een vliegvergunning

Aanvraagformulier voor het bekomen van een medisch attest met het oog op de toekenning van een vliegvergunning

In naam van de minister van Volksgezondheid en Pensioenen vraagt de geneesheer-inspecteur het advies van de Nationale Raad over een nieuw, in te voeren formulier voor het periodiek medisch geschiktheidsonderzoek van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen.
Eén van de vragen waarop de aanvrager van een vliegvergunning een positief of negatief antwoord moet geven heeft betrekking op eventueel door de aanvrager opgelopen veroordelingen op burgerrechtelijk of strafrechtelijk vlak of voor overtredingen van de Wegverkeerswet.
De geneesheer-inspecteur wenst te vernemen of het deontologisch aanvaardbaar is dat een onderzoekende arts een geschreven en ondertekend antwoord eist op een vraag die volgens hem louter verband houdt met het privé-leven van de aanvrager van de vliegvergunning.

Antwoord van de Nationale Raad:

In zijn zitting van 15 november 1997 heeft de Nationale Raad van de Orde der geneesheren uw vraag onderzocht omtrent de "application form for a medical certificate", geformuleerd in uw brief van 19 augustus 1997.

De Nationale Raad is van mening dat vragen, zonder enige medische relevantie, betreffende de kandidaat en door deze beantwoord in aanwezigheid van de arts, op geen enkele manier op hun volledigheid noch op hun correctheid door de arts kunnen worden gecertificeerd, daar deze hiertoe geen enkele bevoegdheid bezit.