keyboard_arrow_right
Deontologie

Afleveren van medische attesten voor het bekomen van een vergunning tot het bezit en/of het dragen van een verweervuurwapen

Een provinciale raad stuurt een brief door van een huisarts die vraagt of het in zijn hoedanigheid van behandelend arts toegestaan is verder attesten aan patiënten af te leveren waarin hij verklaart dat zij fysiek en psychisch geschikt zijn een vergunning te bekomen tot het bezit en/of het dragen van een verweervuurwapen. Er is immers geen garantie dat patiënten deze wapens op de één of de andere dag niet op een ondoordachte wijze zullen gebruiken.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad is van mening dat het hier een deskundigenonderzoek betreft en dat het niet aangewezen is dat dergelijke attesten door de behandelende arts worden opgesteld.

Hij nodigt u daarom uit de verzoekers te verwijzen naar ter zake bevoegde deskundigen.

report_problem
Dit advies werd vervangen door het advies TNR 116 p. 3 (a116002).
info_outline
Publicatiedatum

19/01/2002

Documentcode

a096003