keyboard_arrow_right
Deontologie

Bijzondere vormen van verlof - Medische attesten

De Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt - Algemene Diensten/Personeel vraagt de Nationale Raad om advies betreffende de afgifte van medische attesten ter staving van aanvragen van bijzondere vormen van verlof om redenen van familiaal belang.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 22 augustus 1992 kennis genomen van uw brief van 10 juni 1992 betreffende medische attesten ter staving van aanvragen van bijzondere vormen van verlof.

Artikel 102 van de Code van geneeskundige Plichtenleer bepaalt dat de geneesheer gewetensvol en in alle objectiviteit elk voor het verkrijgen van sociale voordelen vereist document moet opstellen.

Wanneer misbruiken aan de Provinciale Raden van de Orde worden medegedeeld zullen deze de vereiste maatregelen nemen.