keyboard_arrow_right
Deontologie

Formulier H

Op zijn vergadering van 25 juni 1988 heeft de Nationale Raad reeds aandacht besteed aan de problemen die rijzen naar aanleiding van het gebruik, door zelfstandige artsen en artsen die lid zijn van een eenpersoons-bvba, van de getuigschriften voor verstrekte zorgen, en meer bepaald het formulier H. (Cf. Tijdschrift nr 41 - september 1988, p.20)

Antwoord van Dr J. Riga, Directeur-generaal van het RIZIV, van 19 juli 1988:

  1. Toelating tot gebruik van het model H werd gegeven door het Hoofdbestuur der directe belastingen.
  2. Het model van getuigschrift waarvan sprake gaat als bijlage, het gebruik ervan is volgens de reglementering uitsluitelijk voorbehouden aan de verpleegkundigen en kinesitherapeuten.
  3. De kleur van het document maakt duidelijk dat het gaat om verstrekkingen verleend voor andermans rekening.
  4. Het gaat om verpleegkundigen die door geneesheren tewerkgesteld worden.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Raad is de mening toegedaan dat het hier om een louter fiscaal probleem gaat dat als dusdanig door de administratie werd opgelost en dat de Orde niet hoeft op te treden.

Ingeval problemen mochten rijzen, moet de bevoegde provinciale raad daarvan in kennis worden gesteld.