keyboard_arrow_right
Deontologie

Getuigschrift

Een provinciale raad verzoekt de Nationale Raad om advies aangaande de eventuele verplichting voor de arts om op het geneeskundig getuigschrift te vermelden of de patiënt de woonst mag verlaten.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 januari 1996 kennis genomen van uw brief van 29 november 1995 betreffende de eventuele verplichting nopens het al dan niet aanbrengen op geneeskundige getuigschriften van de vermelding of de patiënt de woonst mag verlaten.

Wettelijk is de geneesheer niet verplicht deze vermelding aan te brengen op geneeskundige voorschriften.