keyboard_arrow_right
Deontologie

PERSMEDEDELING – Valse medische attesten

PERSMEDEDELING

Valse medische attesten

Naar aanleiding van recente mediaberichten onder meer omtrent vaccinaties besprak de Nationale Raad van de Orde van geneesheren in zijn vergadering van 9 februari 2013 de problematiek betreffende het weerkerend probleem omtrent het opstellen van valse medische attesten waaraan een minderheid van artsen zich bezondigt.

De Nationale Raad herinnert eraan dat een arts onder de vorm van een medisch attest een getuigenis aflegt van feiten van medische aard, en dat elk medisch attest waarheidsgetrouw moet zijn.

Het doelbewust foutief vermelden van feiten van medische aard maakt een misdrijf uit dat zowel tot strafrechtelijke als tuchtrechtelijke vervolging aanleiding geeft.

De ordinale instanties zijn bijzonder waakzaam voor de gezegde problematiek.