keyboard_arrow_right
Deontologie

Archieven

De Nationale Raad wordt om advies verzocht betreffende de bewaringstermijn van medische documenten, i.c. electroëncefalografische tracés. Door hun volume brengen deze laatste ernstige archiveringsproblemen met zich.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 28 mei 1994 kennis genomen van de adviesaanvraag van Professor X betreffende de termijn van bewaring van electroëncefalografische tracés.

De Nationale Raad bevestigt zijn advies van 20 maart 1993 dat verschenen is in het Tijdschrift van de Nationale Raad nr. 60.

ADVIES VAN DE NATIONALE RAAD VAN 20 MAART 1993:

De noodzaak van het bewaren van archieven wordt bepaald door de latere nuttige of nodige aanwending ervan.

In dit verband vindt u als bijlage een artikel uit de "Journal des Tribunaux" betreffende het bewijs, dat eens te meer tot het besluit leidt dat wat documenten van om het even welk orgaan van de Orde betreft alleen originele bescheiden bewijswaardig zijn in rechtszaken.

Rekening houdend met de verjaring in burgerlijke rechtszaken is het dus in de regel aangewezen de documenten gedurende dertig jaar te bewaren, waarbij niet uit het oog mag worden verloren dat het afgedaan zijn van zaken zoals tuchtaangelegenheden nooit definitief is, aangezien latere herzieningsprocedures met eventuele schadevergoedingen, e.a., niet kunnen worden uitgesloten.

De Nationale Raad is derhalve de mening toegedaan dat elke verwijdering (vernietiging) van originele stukken met omzichtigheid dient te gebeuren en hij stemt in met de aankoop van de nodige bergruimte voor de bewaring van de archieven.

report_problem
is vervangen door advies : OT 92 p. 3, a092001
info_outline
Publicatiedatum

28/05/1994

Documentcode

a065012

Related themes list