keyboard_arrow_right
Deontologie

Commissie voor medische ethiek : bewaartermijn van de protocollen

Geconfronteerd met een gebrek aan ruimte voor het stockeren van de dossiers, vraagt de voorzitter van een facultaire ziekenhuiscommissie voor biomedische ethiek hoelang alle documenten betreffende de door de commissie onderzochte protocollen bij experimenten op mensen dienen te worden bewaard.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad is van mening dat het aangeraden is eenzelfde bewaartermijn voor alle documenten betreffende protocollen die door een ethische commissie werden onderzocht te respecteren als de termijn die door de onderzoeker dient nageleefd te worden.

Wanneer vragen gesteld worden over de gevolgen van een experiment bestaat de mogelijkheid dat ook naar de documenten betreffende het door de ethische commissie uitgebrachte advies aangaande het experiment geïnformeerd wordt.