keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische archieven

Wie is na ontbinding van een geneesheren associatie belast met de bewaring van de archieven en de technische elementen van de dossiers ?

Bij de toewijzing van het archief na de ontbinding van een geneesheren associatie dient vanuit deontologisch oogpunt rekening te worden gehouden met de belangen van de patiënten als groep en het expliciet geformuleerd verlangen van elke individuele patiënt.