keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische archieven

Voor de ziekenhuizen betekent de bewaring van archieven een niet te onderschatten probleem. De sluiting en de fusie van ziekenhuizen en klinieken maakt deze kwestie nog ingewikkelder.

Een provinciale raad wordt door een arts om advies gevraagd betreffende zijn voorstel: het oprichten door een P.V.B.A. van een «archiefcentery». Dat archiefcenter zou zowel instaan voor het «dood archief», met name, dossiers van patiënten die zijn overleden of definitief naar het buitenland zijn vertrokken, als voor het «passief archief», meer bepaald dossiers die nog zelden na vijf jaar worden opgevraagd.

De Nationale Raad onderzoekt deze kwestie vanuit een louter deontologisch standpunt. De bewaring van medische dossiers mag onder geen enkel beding worden toevertrouwd aan personen die niet aan de verzorgingsinstelling zijn verbonden. Voorts zouden volgens de Nationale Raad problemen kunnen rijzen wanneer een dringend antwoord vandoen is op een specifieke vraag.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is van mening dat het voorgestelde systeem deontologisch onaanvaardbaar is.