keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische archieven

Naar aanleiding van de reorganisatie in de ziekenhuissector rijst de vraag van de bewaring van de medische archieven. Een provinciale raad die meent zich niet te mogen onttrekken aan de taak opgelegd bij artikel 47 van de Code van geneeskundige Plichtenleer, aanvaardt de bewaring van de archieven van een verzorgingsinstelling die wordt gesloten maar is, gelet op de omvang van de archieven, verplicht daartoe een stockageruimte te huren. Opgemerkt wordt dat een forfaitaire schadevergoeding wordt toegekend aan de instellingen die wegens sluiting, met schade en kosten moeten afrekenen. Kunnen de stockagekosten onder deze kosten worden gerangschikt ?

Na overleg, antwoordt de Nationale Raad als volgt:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat indien de kosten voor bewaring van het archief begrepen zijn in de forfaitaire vergoeding die voorzien is voor het sluiten van de instelling, de instelling zelf voor de financiering van de oplossing moet zorgen.

De Nationale Raad vraagt zich verder af of het niet aangewezen is dat het Bureau van Uw Provinciale raad het probleem met Dr X en een afgevaardigde van het Ministerie zou bespreken en ter plaatse gaan bekijken wat dit archief inhoudt en of dit archief bruikbaar is.