keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische dossiers

Een geneesheer die zijn praktijk voor de duur van een jaar stopt, gaf zijn medisch archief ter bewaring aan zijn provinciale raad van de Orde.
De Dienst voor Geneeskundige Controle van het Riziv verzoekt die provinciale raad om inzage van deze dossiers.

De PR vraagt aan de Nationale Raad of er geen wettelijk beletsel is om aan dit verzoek te voldoen.

Advies van de Nationale Raad :

Een arts die zijn medische activiteiten stopzet of onderbreekt, dient de continuïteit van de zorgverlening voor zijn patiënten te organiseren. In het kader van deze deontologische bepalingen kan hij de bewaring van zijn medische dossiers toevertrouwen aan de provinciale raad van de Orde. Conform deze deontologische regels mogen deze dossiers alleen medegedeeld of geraadpleegd worden teneinde de continuïteit van de zorgverlening aan de patiënt te verzekeren.

Niets belet evenwel dat de dossiers om andere redenen geraadpleegd of door een bevoegde autoriteit in beslag genomen kunnen worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen die deze materie regelen.