keyboard_arrow_right
Deontologie

Stockering van medische gegevens door een handelsfirma

Een firma die onder meer als activiteit heeft voor rekening van derden archieven op te slaan, te bewaren en te beheren heeft een arts gecontacteerd met het oog op de bewaring van zijn medisch archief. De firma garandeert een stabiele dienstverlening, een vertrouwelijke en hoogstveilige bewaring van de medische dossiers, een efficiënte leveringsdienst en een beperkte toegang tot het archief door nominatief door de arts aangewezen personen die gehouden zijn tot het beroepsgeheim.
De provinciale raad waar de betrokken arts ingeschreven is is van oordeel dat het voorgelegde opslagsysteem geen fundamenteel probleem doet rijzen op voorwaarde dat de firma waarborgt dat haar personeel strikt gebonden is door het beroepsgeheim.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 16 januari 1999 uw adviesaanvraag van 30 september 1998 betreffende de stockering van medische gegevens door een handelsfirma.

De Nationale Raad is van oordeel dat deze vorm van stockering deontologisch geoorloofd is op voorwaarde dat gewaarborgd wordt dat deze archieven uitsluitend toegankelijk zijn voor de arts die verantwoordelijk is voor de archieven of voor een door deze arts aangewezen persoon, die handelt onder de medische en/of functionele verantwoordelijkheid van deze arts.