keyboard_arrow_right
Deontologie

Stopzetting van praktijk - Bewaren en doorgeven van dossiers van een huisarts

De nationale raad van de Orde der artsen heeft een vraag besproken aangaande het bewaren en doorgeven van dossiers van een huisarts bij stopzetting van zijn/haar praktijk bij pensionering.

Advies van de nationale raad :

De nationale raad heeft in de vergadering van 15 september 2018 kennisgenomen van incompatibiliteits- en interoperabiliteitsproblemen tussen de verschillende softwarepakketten voor huisartsen. Meer bepaald, bij het overmaken van medische dossiers zoals bij verandering van huisarts en bij stopzetting van de praktijk.

Bij stopzetting van een praktijk, is het momenteel onmogelijk een volledig bestand met patiëntendossiers in bewaring te geven aan een andere arts. De nationale raad meent dat deze mogelijkheid zou moeten voorzien worden.

Bij verandering van huisarts geven meerdere artsen aan dat de toegezonden dossiers niet altijd leesbaar zijn. Dit ondanks dat in de ‘Homologatiecriteria van softwarepakketten voor het beheer van patiëntendossiers door huisartsen (versie 11-03-2013)' als criteria opgenomen zijn *.

De nationale raad is van oordeel dat het medisch dossier het instrument bij uitstek is om de continuïteit van zorg te kunnen verzekeren en dringt daarom aan dat compatibiliteit en interoperabiliteit als noodzakelijk te vervullen criteria worden beschouwd bij het toekennen van een homologatie van de softwarepakketten.

*De software kan een patiëntendossier in de vorm van een "Patient Migration Format" exporteren, ongeacht de software die de ontvanger gebruikt.

De software laat toe om een patiëntendossier aan te maken en te importeren op basis van de inhoud van "Patient Migration Format" van een andere arts die een erkende software gebruikt.