keyboard_arrow_right
Deontologie

Geneesheer - Apotheker

Geneesheer‑Apotheker

De Raad van de Orde der apothekers van Brabant (N) stelt twee vragen aan de Nationale Raad:
1. Mag men in de hoofding van de brief tegelijk de titel van doctor in de geneeskunde en de titel van apotheker vermelden ?
2. Mag een geneesheer eigenaar zijn van een apotheek uitgebaat door een apothekertitularis ‑ niet‑eigenaar, op hetzelfde adres als dat van de geneesheer ?

Nadat de Raad de artikelen van de Code en de verschillende wetten en Koninklijke Besluiten over dit probleem doorlopen heeft, brengt hij het volgende advies uit:

1. Een geneesheer die houder is van de wettelijke titel van doctor in de genees‑, heel‑ en verloskunde en tegelijk van de wettelijke titel van apotheker mag, krachtens artikel 13, §3 van de Code van Geneeskundige Plichtenleer(1), beide titels vermelden in de hoofding van zijn brieven.

2. Een geneesheer mag eigenaar zijn van een apotheek, uitgebaat door een apotheker‑titularis ‑ niet‑eigenaar, op voorwaarde dat de apotheek en zijn kabinet gevestigd zijn op een verschillend adres.
De Provinciale Raad van de Orde zal op de toepassing van deze regel waken.

(1) Artikel 13 § 3: Op voorschriftenbriefjes, briefpapier of in een niet‑commercieel adresboek, mogen uitsluitend vermeld worden: naam en voornamen, wettelijke titels, universitaire of in ziekenhuis vervulde functies, uitgeoefende specialiteit en vermeldingen die de betrekkingen van de geneesheer met zijn patiënten vergemakkelijken.