keyboard_arrow_right
Deontologie

Geneesheer-Apotheker

Geneesheer - Apotheker

De Raad heeft tijdens zijn vergadering van 25 augustus 1990 (zie hierboven, blz. 22) kennis genomen van een brief van de A.P.B. (Algemene Pharmaceutische Bond) aangaande het recht van een geneesheer om eigenaar te zijn van een apotheek.

Een ontwerp-antwoord, dat opgesteld werd door een raadslid, wordt aan de Raad voorgelegd. Ofschoon de wet én de plichtenleer elke overeenkomst tussen geneesheren en apothekers, die tot een geheime verstandhouding kan leiden, verbieden, kan men een geneesheer niet beletten eigenaar te zijn van een gebouw waarin een apotheek gevestigd is. Hij mag deze natuurlijk niet uitbaten door er een zaakvoerder in te plaatsen.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad bevestigt in zijn zitting van 15 september 1990 het advies dat hij uitgebracht heeft op 24 maart 1990.

Uitgesloten zijn die overeenkomsten, welke een geheime verstandhouding tussen geneesheren en apothekers inhouden.